FAQ - Často kladené otázky

Najčastejšie kladené otázky pri prenájme auta

Je možné odovzdať vozidlo mimo Bratislavy?

Vozidlo je možné odovzdať na ľubovolnom mieste no pokiaľ je to mimo Bratislavy je táto služba spoplatnená podľa vzdialenosti od sídla našej kancelárie. Výšku poplatku Vám radi poskytneme na požiadanie.

Cesta do zahraničia?

Vstup nie je povolený do krajín: Albánsko, Macedónsko, Ukrajina, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko, Čierna Hora, bývalé štáty ZSSR.

Havarijné poistenie, poistenie proti krádeži?

Naše vozidlá sú plne havarijne a zákonne poistené pre územie EU.
V prípade hrubého porušenia predpisov (užitie drog, alkoholu, iných omamných látok) je klient plne zodpovedný za všetky škody na prenajatom vozidle.
V prípade poistnej udalosti, klient znáša všetky náklady na opravu, ktoré nebudú hradené poisťovňu vrátane spoluúčasti 5% z výšky poistnej udalosti (minimálne 350 €).

Kedy je možné prevziať alebo vrátiť vozidlo?

Pri rezervácii vozidla je možné určiť si ľubovolný čas prevzatia prípadne vrátenia vozidla. Naša autopožičovňa sa prispôsobí Vaším potrebám – zabezpečíme Vám vozidlo tak, ako Vám to vyhovuje. Pokiaľ nemáte rezervované vozidlo a potrebujete ho ihneď je nutné informovať sa o dostupnosti vozidla. Počas pracovnej doby je možné využiť naše telefónne linky, mimo pracovnú dobu použite prosím mailovu komunikáciu.

Aké sú podmienky prenájmu pre fyzické osoby?

Pri prenájme vozidla fyzickou osobou je potrebné predložiť platný občiansky preukaz alebo cestovný pas a vodičský preukaz.

Aké sú podmienky prenájmu pre právnické osoby?

Pri prenájme vozidla právnickou osobou je potrebné predložiť platný výpis z obchodného registra, občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať, overené splnomocnenie k podpisu zmluvy a prevzatiu vozidla, ak zmluvu podpisuje iná osoba ako uvedená vo výpise z obchodného registra.

Ako si rezervovať auto?

Auto je možné rezervovať vyplnením rezervačného formulára na našej stránke po ktorom Vás budeme kontaktovať pre potvrdenie rezervácie. Ak Vám tento spôsob nevyhovuje kontaktujte našu požičovňu áut na uvedených telefónnych číslach a vybavíme rezerváciu telefonicky.

Ako môžem zaplatiť za prenájom auta?

Za prenájom sa platí vopred pri preberaní vozidla hotovosťou alebo prevodným príkazom cez bankový účet.

Je možné platiť v hotovosti a cudzou menou?

Naša autopožičovňa akceptuje platbu v hotovosti a to aj prostredníctvom cudzej meny na základe aktuálneho kurzu. V hotovosti je možné zložiť aj zálohu za vozidlo. Akceptujeme tieto meny: EUR, USD, GPB, CHF, CZK.

Kedy dochádza k platbe za prenajatie vozidla?

Za prenájom sa platí vopred pri preberaní vozidla. Taktiež depozit je splatný vždy vopred pri preberaní vozidla.

Aká je celková cena prenájmu?

Všetky ceny je možné nájsť v našom cenníku a sú vždy aktuálne. Podľa počtu dní a požadovaného vozidla si môžete ľahko a jednoducho vypočítať, koľko stojí celý prenájom. Pri rezervácií vozidla Vám zároveň posielame kompletnú cenovú kalkuláciu tak, aby ste si ju mohli jednoducho vytlačiť na cestu. V našej autopožičovni Vás nikdy nečakajú žiadne nepríjemné poplatky, ktoré sa dozviete až pri preberaní vozidla.

Čo je zahrnuté v cene prenájmu?

V cene prenájmu je zahrnuté: prenájom vozidla na zmluvne určenú dobu, asistenčné služby, služby spojené s likvidáciou prípadnej poistnej udalosti (DEPOZIT), zmluvný počet kilometrov, povinné zákonné poistenie, havarijné poistenie v SR aj v zahraničí, pravidelná údržba vozidla, kontrolné prehliadky, olej a iné prevádzkové náplne okrem pohonných hmôt, diaľničná známka platná na území Slovenskej republiky, zimné pneumatiky v zimnej sezóne.

Čo je to záloha za vozidlo?

Záloha za vozidlo je suma, ktorú je potrebné zložiť pri preberaní vozidla ako zábezpeku proti poškodeniu vozidla.

Prenajímate aj doplnky ako je detská autosedačka?

V prípade, že si želáte prenajať detskú autosedačku, je potrebné v rezervačnom formulári uviesť túto požiadavku.

Aký je stav nádrže pri preberaní vozidla?

Našim klientom odovzdáme vozidlá zásadne s plnou nádržou a taktiež je potrebné vozidlo s plnou nádržou vrátiť. Všetky náklady na pohonné hmoty si hradí samotný nájomca.

Je možné používať vozidlá aj v zahraničí?

S našimi vozidlami je možné pohybovať sa po území európskej únie s výnimkou krajín uvedených v podmienkach prenajatia.

Čo ak dostanem pokutu v dobe nájmu?

Ak budete pristihnutý políciou pri porušení pravidiel cestnej premávky musíte uloženú pokutu uhradiť z vlastných prostriedkov. Ak nám príde dodatočne poštou výzva od polície na zaplatenie pokuty, budeme požadovať plnú výšku náhrady od zákazníka, ktorý bol v čase spáchania priestupku uvedený v zmluve ako nájomca.