Cenník prenájmu áut

Potrebné doklady na prenájom auta & Ostatné informácie

Prevzatie vozidla:

Pri prevzatí vozidla bude vystavený preberací protokol. Skontrolujte si, prosím, údaje o najazdených kilometroch a obsahu paliva a v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí sa obráťte na náš personál.

Vrátenie prenajatého vozidla:

Vozidlo bude vrátené v čase a na mieste, ktoré je uvedené na nájomnej zmluve.

Vozidlo musí byť vrátené čisté, s prihliadnutím k obvyklému opotrebovaniu. Napríklad: bez trhlín, škrabancov, špinavých škvŕn, nesmú v ňom zostať odpadky. Vo vozidlách prísny zákaz FAJČIŤ ! Pokiaľ sa tak nestane, bude účtovaný poplatok za umytie a vyčistenie vozidla, ktorý posúdime individuálne .

Vozidlo je nájomca povinný vrátiť s obsahom pohonných hmôt v nádrži, s akým bolo vozidlo prevzaté v okamžiku výpožičky.

Potrebné doklady pri prenájme vozidla:

 • Platný občiansky preukaz alebo výpis z OR
 • Platný vodičský preukaz alebo, platný tretí doklad (pas)
 • Pristavenie vrámci Bratislavy na miesto žiadateľa je zadarma
 • Pristavenie mimo Bratislavy dohodou, podľa vzdialenosti
 • Za prípadné pokuty je zodpovedný nájomca v plnom rozsahu
 • V prípade opakovaného prenájmu postačuje jeden doklad a to OP, alebo doklad, ktorý ho nahrádza

Platba za prenájom vozidla:

 • Prenájom vozidla podľa aktuálneho cenníka
 • Jednorazová – vrátna záloha pri preberaní vozidla
 • Platba možná terminálom a v hotovosti,firmy na faktúru

Vozidlá na prenájom sú:

 • Vozidlá sú pravidelne servisované a udržiavané.
 • Ponúkame osobné, a 7-8 miestne vozidlá
 • V prípade dopravnej nehody, alebo poruchy na zapožičanom motorovom vozidle zabezpečíme odtiahnutie motorového vozidla a následne zapožičanie náhradného motorového vozidla
 • Pripravené vozidlo s plnou nádržou
 • Vozidlá sú vždy čisté a umyté