Blog Autopožičovňa Bratislava

Čo je zahrnuté v cene prenájmu

Cena za prenájom vozidla sa môže líšiť v závislosti od toho, čo všetko je v cene prenájmu zahrnuté. Odporúčame preto nevnímať najnižšiu cenu ako rozhodujúce kritérium pri výbere auta na prenájom z konkrétnej požičovne. Pred vytvorením záväznej rezervácie si naštudujte obchodné podmienky požičovne, pre ktorú ste sa rozhodli, aby Vás nič neprekvapilo. Vo všeobecnosti býva v cene prenájmu okrem samotného prenájmu na určenú dobu zahrnuté nasledovné: povinné zákonné poistenie a havarijné poistenie v SR a prípadne aj v zahraničí, asistenčné služby, služby spojené s likvidáciou poistnej udalosti, niekedy aj poskytnutie náhradného vozidla v cene, pravidelná údržba, servisné a kontrolné prehliadky, olej a iné prevádzkové náplne s výnimkou pohonných hmôt, výmena pneumatík podľa sezóny a diaľničná známka na území SR poprípade i v zahraničí.

Na čo treba myslieť pri požičaní auta v autopožičovni

Pokiaľ máte možnosť, zarezervujte si auto v predstihu. Zvýši sa tak pravdepodobnosť, že nájdete auto presne podľa Vašich požiadaviek a za priaznivú cenu. Keď už sme pri cene a teda Vašich nákladoch na požičanie auta, ušetriť sa dá napríklad pri vyzdvihnutí auta v sídle požičovne.

Väčšina požičovní pri prevzatí auta na inom mieste účtuje príplatok, o ktorom ste informovaní už pri vytváraní rezervácie auta cez portál. Pri jednotlivých autách máte informáciu o tom, či požičovňa vyžaduje depozit a aká je jeho výška. Mnohé požičovne stanovujú na svoje autá denný limit kilometrov,u nás sa obmedzených kilometrov bát nemusíte, u nás sú neobmedzené kilometre na každé vozidlo. Preto si starostlivo skontrolujte, či je denný počet kilometrov, ktoré môžete najazdiť, nejako limitovaný. Jednotlivé požičovne poskytujú rozdielny rozsah služieb, ktoré sú zahrnuté v cene požičovného. Informáciu o tom, nakoľko je auto poistené, či má diaľničnú nálepku a aké služby poskytuje požičovňa, získate pri tvorbe rezervácie cez rezervačný formulár na našej stránke .

Prečo autopožičovne často požadujú zálohu (depozit) za požičanie auta

Možno sa pýtate, prečo vlastne mnohé požičovne požadujú depozit (zálohu) pri požičaní auta. V princípe ide o to, že požičovňa sa potrebuje nejakým spôsobom chrániť pre prípad, že dôjde k poškodeniu alebo krádeži auta. Výška depozitu sa väčšinou mení podľa kategórie a ceny auta. Čím drahšie a luxusnejšie auto si požičiavate, tým vyšší depozit bude požičovňa s najväčšou pravdepodobnosťou požadovať. Depozit sa spravidla uskutoční prostredníctvom predautorizácie – t.j. blokácie určitej sumy na platobnej karte. Peniaze z Vášho účtu neodchádzajú a pokiaľ je auto vrátené v poriadku, celá suma sa uvoľní. Stáva sa však, že dôjde k poistnej udalosti a autopožičovňa si v takom prípade „strhne“ z depozitu sumu Vašej spoluúčasti. Preto je vhodné informovať sa, aké poistenie je zahrnuté v cene výpožičky vozidla a podľa potreby sa primerane pripoistiť. V prípade, že ste zábezpeku za auto zložili ako sumu v hotovosti, požičovňa Vám ju pri bezproblémovom odovzdaní auta po skončení výpožičky vráti.

Pred vrátením nezabudnite natankovať

Je zaužívanou praxou, že auto sa do požičovne vracia s plnou nádržou a bez znečistenia. V prípade, že auto do požičovne vrátite nedotankované, budete s najväčšou pravdepodobnosťou doplácať stanovený príplatok za každý liter chýbajúceho paliva. Autopožičovne za chýbajúce palivo často účtujú príplatky, ktoré vysoko presahujú cenu paliva. Odporúčame preto tesne pred odovzdaním auta navštíviť najbližšiu čerpaciu stanicu, na ktorej natankujete plnú nádrž a zároveň na nej vozidlo pred odovzdaním do autopožičovne môžete riadne povysávať a prípadne aj umyť (niektoré požičovne nepožadujú umytie auta, pokiaľ nie je výrazne zašpinené). Vyhnete sa zbytočným diskusiám ohľadom stavu auta pri odovzdaní a prípadným zrážkam z depozitu. Odporúčame vyhotoviť fotodokumentáciu z obhliadky vozidla pri jeho odovzdávaní a podľa potreby si spraviť aj video. Budete mať dôkaz, že ste vozidlo vrátili v požadovanom stave a požičovňa Vám nezaúčtuje nedostatky, ktoré nevznikli Vašou vinou.

Čo všetko treba skontrolovať pri preberaní vozidla

Preberaniu vozidla venujte dostatok času. Je nesmierne dôležité, aby ste skontrolovali stav auta tak zvnútra ako i zvonka. Uistite sa, že máte poznačený každý škrabanec a trvajte na tom, aby boli akékoľvek poškodenia zapísané do preberacieho protokolu. Odporúčame Vám vyhotoviť si i fotodokumentáciu a uložiť si ju na dostatočne dlhý čas. Skontrolujte stav tachometra i nádrže. Takmer každá požičovňa Vám odovzdá auto s plnou nádržou, pričom sa očakáva, že auto bude vrátené plne natankované. Čokoľvek dôležité, čo unikne Vašej pozornosti pri preberaní auta, ktoré si požičiavate, môže byť predmetom neskorších sporov. Dobre si prečítajte zmluvu a obchodné podmienky autopožičovne, môže Vám to pomôcť vyvarovať sa chýb, ktoré výpožičku auta zbytočne predražia. Všetko, čo bolo dohodnuté s autopožičovňou, majte zapísané v zmluve. V opačnom prípade pôjde o slovo proti slovu.

Ako postupovať pri nehode

V prípade autonehody telefonicky kontaktujte požičovňu a dohodnite sa s ňou na ďalšom postupe. Na Slovensku ste povinní hlásiť nehodu polícii, ak niektorá z dotknutých strán predpokladá, že škoda presiahne 3990 EUR. Ak nevzniká povinnosť hlásiť nehodu polícii, je potrebné sa s vinníkom resp. druhým účastníkom nehody dohodnúť na zavinení a o tejto skutočnosti vypracovať písomný záznam. Trvajte na zapísaní čísiel občianskych preukazov resp. pasov všetkých účastníkov nehody a podľa potreby si zaznačte aj mená svedkov. Jednotlivé poškodenia na vozidle si odfoťte, prípadne si vyhotovte video. Auto z požičovne máte väčšinou štandardne poistené (zákonná a havarijná poistka). Ak spôsobíte škodu na požičanom vozidle, alebo ak bola škoda spôsobená Vám a nestihli ste získať údaje od vinníka, budete musieť uhradiť spoluúčasť vo výške okolo 15%. Informujte sa v autopožičovni, nakoľko je auto poistené a podľa potreby sa pripoistite, aby ste v prípade autonehody mali čo najmenšie výdavky.